Informacje w sprawie funkcjonowania hotelu

25 maja 2020
Środki ochrony przed COVID 19 w Hotelu Echo

Bezpieczeństwo w Hotelu Echo ***


• Pracownicy i dostawcy poddawani są codziennej obowiązkowej kontroli temperatury ciała (termometrem zbliżeniowym) i mają obowiązek umyć / zdezynfekować ręce przed wejściem do obiektu.
• Dla personelu zostało wyznaczone wejście / wyjście służbowe, niedostępne dla Gości hotelowych.
• W łazienkach znajduje się mydło antybakteryjne i instrukcja mycia rąk, a w miejscach ogólnodostępnych płyn antybakteryjny.
• Zachęcamy do utrzymywania w przestrzeniach ogólnodostępnych Hotelu oraz jego otoczenia bezpiecznego dystansu względem innych osób (min. 2 m), jak również w trakcie Państwa kontaktu z personelem Hotelu.
• Umieszczenie dozowników z płynem do dezynfekcji dla Gości w miejscach często uczęszczanych, przy toaletach, windzie, wejściu do Hotelu.
• Prosimy o stosowanie się do powszechnie komunikowanych zaleceń i zasad bezpieczeństwa, które obowiązują w porządku publicznym z uwagi na okoliczności związane z COVID-19.
• Personel przeszkolony jest z zasad bezpieczeństwa w przypadku pojawienia się zagrożenia zdrowia.
• Szczegółowa, regularna dezynfekcja stref ogólnodostępnych, ze szczególnym uwzględnieniem miejsc często dotykanych, np. klamki, blaty, przyciski, poręcze itp.
• Częsta dezynfekcja windy, ze szczególnych uwzględnieniem miejsc dotykowych.

RECEPCJA


• Pracownik Recepcji zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej.
• Przy stanowisku recepcyjnym może przebywać tylko 1 osoba.
• Przy stanowisku recepcyjnym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk – prosimy o użycie go przed rozpoczęciem wypełniania karty meldunkowej.
• Zachęcamy do dokonywania płatności bezgotówkowych. Terminale płatnicze są dezynfekowane po każdym użyciu.
• Stanowisko recepcyjne jest dezynfekowane po zakończeniu obsługi każdego Gościa.
• W Recepcji Hotelu można zakupić maseczki oraz rękawiczki jednorazowe.
• Prosimy o poruszanie się w maseczkach na terenie obiektu.
• Klucze do pokoi są dezynfekowane po każdym użyciu.
POKOJE
• Przeprowadzamy regularną dezynfekcję powierzchni ogólnodostępnych, a pokoje są dokładnie sprzątane i wietrzone po każdym pobycie.
• Pościel prana jest przez profesjonalną firmę zewnętrzną z zachowaniem nowo przyjętych standardów bezpieczeństwa i higieny.
• Sprzątanie podczas pobytu będzie realizowane na wyraźne życzenie Gościa, poprzez umieszczenie na drzwiach zawieszki znajdującej się w pokoju lub kontakt z Recepcją.
• Przerwa między pobytami Gości w tym samym pokoju wynosi min. 24 h.
• Pracownicy housekeeping-u zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony osobistej.

• W pokoju hotelowym mogą przebywać tylko zameldowani Goście.

GASTRONOMIA

• Wprowadziliśmy zmianę godzin funkcjonowania Restauracji (14:00 – 20:00) oraz Kawiarni (14:00 – 20:00).
• W godzinach od 14:00 do 20:00 istnieje możliwość zamówienia room-serwisu do pokoju (menu znajdą Państwo na biurku).
• Śniadania są serwowane w Restauracji Hubertus w godzinach 7:00 – 10:00, w weekendy 8:00-11:00
• Podczas realizacji zamówienia do pokoju prosimy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w kontakcie z personelem – wymagane jest posiadanie rękawiczek, maseczki oraz dystans min. 2 m.
• Restauracja i Kawiarnia są regularnie wietrzone.
• Przy wejściu do każdej ze stref gastronomicznych zostały umieszczone środki do dezynfekcji rąk.
• Przygotowywanie posiłków i napojów zgodnie z zasadami HACPP, w oparciu o aktualne wytyczne.
• Limit osób przebywających w Restauracji to 1 osoba na 4m2.
• W Restauracji jest zachowany dystans odległości między stolikami 2 m.
• Dezynfekcja stolików następuje po każdym Gościu.
• Personel Restauracji ma obowiązek nosić rękawiczki jednorazowe i maseczki.
• Goście zobligowani są poczekać na obsługę przed wejściem do Restauracji w celu wskazania stolika.
• Goście mogą ściągnąć maseczki dopiero po zajęciu miejsca przy stole.
• Zachęcamy do płatności bezgotówkowych.